Tutkimukset osoittavat, että suurempi määrä naisia ​​parlamentissa lisää yleensä huomiota naiskysymyksiin. Naisten poliittinen osallistuminen on sukupuolten tasa-arvon ja aidon demokratian perusedellytys. Se helpottaa naisten suoraa osallistumista julkiseen päätöksentekoon ja on keino varmistaa parempi vastuuvelvollisuus naisille.

naisten poliittinen

Poliittinen vastuuvelvollisuus naisille alkaa lisäämällä naisten määrää päätöksentekotehtävissä, mutta se ei voi pysähtyä siihen. Tarvitaan sukupuolisensitiivisiä hallintouudistuksia, joiden avulla kaikki valitut virkamiehet edistävät sukupuolten tasa-arvoa julkisessa politiikassa ja varmistavat niiden täytäntöönpanon.

Yksi naisten työn pilareista on naisten poliittisen osallistumisen ja hyvän hallintotavan edistäminen sen varmistamiseksi, että päätöksentekoprosessit ovat osallistavia, reagoivia, oikeudenmukaisia ​​ja osallistavia. Ponnistelut keskitetään strategisten lähtökohtien kautta, jotka voivat edistää naisten asemaa katalysoimalla laaja-alaisia ​​pitkäaikaisia ​​vaikutuksia.

Tukea tarjotaan naisille, jotta he voisivat kääntää naisten kaikenlaisen syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW), jonka maailman hallitusten enemmistö on nyt ratifioinut, sukupuolten tasa-arvon laillisiksi takeiksi. Toinen strategia on yhteistyö useiden sidosryhmien, kuten naisjärjestöjen, hallitusten, järjestelmän ja yksityisen sektorin kanssa, tuoda lisää naisia ​​hallitukseen, kouluttaa naisjohtajia ja lisätä naisten taitoja osallistua aktiivisesti vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä.

Naiset toiminnassa

Maaseutunaiset johtavat Itä-Timorissa

Tuemme Itä-Timorissa naisten poliittista osallistumista keräämällä ohjelmia, joiden tarkoituksena on rakentaa naisten kykyä toimia tehokkaasti roolina poliittisina toimijoina ja parantaa hallintorakenteiden tasa-arvoa.

Timor-Lesten maaseudun naisten johtajuuden ja osallistumisen kansakunnan rakentamiseen -ohjelma (PERWL) on suunnattu Timorin maaseudun naisille. Tavoitteena on vahvistaa kansallisten ja paikallisten naisten johtajien ja ryhmien valmiuksia osallistua kansakunnan rakentamiseen .

PERWL: n tavoitteet:

Edistetään muuttuvaa johtajuutta, politiikkaa ja yhteisöjä osallistumalla naisten aktiiviseen ja vastavuoroiseen osallistumiseen vaalipiirien jäseniksi ja potentiaalisiin johtajiin paikallis- ja yhteisötason poliittisissa prosesseissa ja hallinnossa
Parannetaan maaseutuyhteisöjen, erityisesti naisten, ymmärrystä, panosta ja hyötyjä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta keinona edistää edelleen muutosjohtamista ja kansalaisuutta
Edistää hallituksen suunnittelua, ohjelmasuunnittelua, politiikan kehittämistä ja budjettijakoa, joka perustuu maaseudun naisten sosioekonomiseen tilanteeseen, tarpeisiin ja oikeuksiin ja vastaa niihin

naisten poliittinen

Naisten lisääntynyttä osallistumista politiikkaan tukevia toimintoja ovat:

1265 naisehdokkaan vaalia edeltävä koulutus 13 piirissä. Koulutuksessa keskityttiin muuttuvan johtajuuden, politiikan ja yhteisöjen käsitteisiin ja periaatteisiin, jotta naiset valmistettaisiin virallisiin tehtäviin ja, jos heitä ei valita, aktiivisiksi kansalaisiksi paikallisyhteisöissä.