Yhteenveto

Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelma (UNDP) ja National Democratic Institute (NDI) koottivat kahdeksantoista kuukauden aikana 20 tapaustutkimusta puolueiden toiminnasta naisten poliittisen vaikutusvallan edistämiseksi. Näiden ja muiden esimerkkien pohjalta UNDP ja NDI yksilöivät konkreettisia toimia, joita poliittiset puolueet voivat toteuttaa edistääkseen naisia ​​poliittisessa elämässä.

Tämä julkaisu tarjoaa ytimekkäät ja kohdennetut vaihtoehdot poliittisten puolueiden uudistamiseksi. Siinä yksilöidään ja luokitellaan joukko toimia, joita poliittiset puolueet voivat toteuttaa tukeakseen naisten osallistumista vaalisyklin eri vaiheisiin, mukaan lukien vaalien edeltävät ja jälkeiset vaiheet, ja se on suunnattu poliittisten puolueiden, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja sukupuolten tasa-arvon aktivistit. Se perustuu myös 20 tapaustutkimukseen, jotka keskittyvät tiettyihin poliittisiin puolueisiin, kansalaisyhteiskunnan järjestöihin tai muihin sidosryhmiin kussakin maassa ja tarkastellaan konkreettisia toimia naisten poliittisen osallistumisen edistämiseksi.

Avainlöydökset:

Tehokkaimmat strategiat naisten osallistumisen lisäämiseksi poliittisiin puolueisiin yhdistävät poliittisten instituutioiden uudistukset kohdennetulla tuella naispuolueen aktivisteille puolueen rakenteissa ja ulkopuolella, naisehdokkaille ja vaaleilla valituille virkamiehille. Nämä strategiat edellyttävät erilaisten toimijoiden ja poliittisten puolueiden yhteistyötä eri puolilta politiikkaa.

Toimet, joita poliittiset puolueet voivat toteuttaa sukupuolten epätasa-arvon poistamiseksi ehdokkaiden rekrytointiprosessissa, ovat:

Puolueiden tuki ehdokaskiintiöille ja näiden kiintiöiden sisällyttäminen puolueen sääntöihin:

• Ohjeen laatiminen ehdokkaiden rekrytoinnille puolueiden nimitysvaliokunnissa
• naishakijoiden toteuttamisen ja sijoittamisen varmistaminen paikkojen voittamiseen;
• Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa kiintiöiden täytäntöönpanon valvomiseksi
• Strategisten liittojen kehittäminen miesten kanssa, koska miehillä on ratkaiseva rooli puolueiden sisäisen tuen rakentamisessa tällaisille politiikoille
• Laajentamalla naisehdokkaita ja kouluttamalla niitä
• Monenvälisten suhteiden edistäminen ja kokemusten jakaminen maiden ja alueiden välillä.

Toimia, joita puolueet voivat toteuttaa vaalikaudella, ovat:

naisehdokkaat

• Tarjotaan naisehdokkaille sellaisia ​​taitoja kuin varainhankinta, viestin kehittäminen, mediasuhteet ja kommunikointi äänestäjien kanssa
• naisten kouluttaminen ja mainostaminen kampanjan johtotehtävissä (esim. Kampanjanhallinnassa, äänestyksessä, äänestäjäyhteydessä ja viestinnässä)
• Varmistetaan naisten näkyvyys kampanjassa tarjoamalla lisää tiedotusvälineille altistumista
• Naisille ensisijaisten puolueiden kantojen tunnistaminen ja levittäminen, mikä voisi myös houkutella enemmän naisten ääniä puolueelleen
• Vaalien seuraaminen, mukaan lukien värväämällä naisia ​​puolueiden edustajina läsnä oleviksi äänestyspaikoilla, varsinkin jos nämä äänestyspaikat on tarkoitettu vain naisille
• Annetaan äänestäjille tietoa, joka sisältää erityisiä viestejä, jotka korostavat naisten äänten ja naisten äänioikeuden merkitystä tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä.
• Sen varmistaminen, että poliittiseen instituutioon valituille naisille annetaan johtotehtävät parlamentaarisessa ryhmässä (esim. Ryhmän puheenjohtaja) ja parlamentin valiokunnissa (esim. Puheenjohtaja tai ryhmän yhteyspiste)
• Strategisten kumppanuuksien muodostaminen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa.